LASTA DIN SLÄPVAGN RÄTT

Att lastsäkra din släpvagn är viktigt. Här är några konkreta tips på hur du bäst placerar och säkrar lasten på din släpvagn. Dels för att inget ska förskjutas eller falla av, dels för att bevara bilens köregenskaper. Vi tar också upp när du måste markera last som skjuter ut baktill. 

 

FÖRDELA LASTEN SÅ JÄMNT SOM MÖJLIGT

Placera tungt styckegods mitt över eller strax framför axeln (hjulparet) på släpvagnen. Kolla att kultrycket (det tryck som bilens dragkula utsätts för) inte överskrider den vikt som står skriven på kulhandsken.

 • Rätt! Jämnt fördelad last ger rätt kultryck (för maxtryck, se kulhandske och/resp bilens registreringsbevis).
 • Fel! Baktung last ger för lågt kultryck. Kopplingsanordningen pressas uppåt och bakhjulen på dragbilen lyfts, med risk att släpvagnen slingrar sig, eller wobblar, så du tappar kontroll över fordonet.
 • Fel! Framtung last ger för högt kultryck och leder till att framhjulen på dragbilen tappar friktion. Bromssträckan blir längre, köregenskaperna försämras, mötande förare riskerar att bländas av ditt halvljus.

Lastsäkring – SURRA TUNG LAST MED SPÄNNBAND

Tyngre gods måste säkras så att det (t ex vid inbromsning eller sväng) inte kan förflytta sig vare sig i sidled, framåt, bakåt eller uppåt. Tänk att lastsäkringarna ska klara ett tryck på minst dubbla lastvikten (100 % framåt, 50 % bakåt och i sidled).

 • Lasta stadigt mot släpvagnens lämmar.

 • Surra med spännband som fästs i släpets bindöglor eller bindkrokar (obs! även om presenning eller huv används). Akta så att spännbanden inte skaver mot skarpa kanter.

 • Spärra i sidled med träklossar, lastpallar el dyl (om lasten bara täcker en del av flaket).
 • Fyll ut med mellanlägg uppåt för att hålla lasten mot flaket.
   

Säkra lättare last med nät, presenning eller rep

Trädgårdsavfall, tomkartonger, isolering och liknande lättare gods säkras bäst med nät, presenning eller rep. En nätgrind underlättar, men kom ihåg att last på öppet flak också ska täckas ovanifrån.

Lär dig hur du backar med släp.

 

Så ska du markera utskjutande last

Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras med flagga (eller tygbit) och, i mörker, med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt. (Reflexerna lågt placerade för att återkasta skenet från andra fordons halvljus.)

Utskjutande last framtill märks med flagga i dagsljus och i mörker med vit lykta och vita reflexer.

 

ATT TÄNKA PÅ:

 • Koppla släpvagnen på bilens dragkrok när du lastar. Annars blir det lätt för stor belastning på stödhjulet.
 • Överlast sätter garantin ur spel, så tänk dig för när du lastar sand, grus, eller annat tungt material.
 • Säkerhetskontroll före färd: Är kulkopplingen låst? Fungerar elkopplingen mellan bil och släp (kolla blinkers och belysning)? Är säkerhetskabeln rätt ansluten?