RÄTT KULTRYCK

Tänk på att fördela lasten så jämnt som möjligt så att kultrycket inte överskrider den vikt som står på kulhandsken, normalt 50–80 kg. För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna och i värsta fall göra att du förlorar kontroll över bilen.

Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Det optimala kultrycket – normalt mellan 50 och 80 kg – framgår av instruktionsboken, kulhandsken och bilens registreringsbevis.

Så mäter du kultrycket:
Antingen med en kultrycksvåg eller genom att ställa en badrumsvåg under släpvagnens stödhjul när den är frånkopplad från bilen.

För lågt kultryck betyder att släpvagnen är baktung och leder till:

 • ekipaget blir instabilt med risk att wobbla
 • längre bromssträcka
 • halvljusets räckvidd förkortas
 • sämre dragkraft på bakhjulsdrivna bilar

  För högt kultryck innebär att släpvagnen är framtung och leder till:
   
 • halvljuset bländar andra förare
 • sämre styrgrepp
 • sämre dragkraft på framhjulsdrivna bilar

  Fördela lasten så jämnt som möjligt. Placera tungt styckegods mitt över eller strax framför axeln (hjulparet) på släpvagnen.

Rätt! Jämnt fördelad last ger rätt kultryck.

Fel! Baktung last ger för lågt kultryck. Kopplingsanordningen pressas uppåt och bakhjulen på dragbilen lyfts, med risk att släpvagnen slingrar sig, eller wobblar, så du tappar kontroll över fordonet.

Fel! Framtung last ger för högt kultryck och leder till att framhjulen på dragbilen tappar friktion.