PERSONVERNPOLICY

Denne policyen er delt inn i ulike seksjoner basert på ulike kategorier av registrerte, dvs. personene hvis personopplysninger behandles av BRENDERUP. Derfor trenger du bare å lese delen som er relevant for deg, og som refererer til kategorien du tilhører.

 

1. Personlig dataansvar

1.1 Denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen(denne "policyen") beskriver hvordan Brenderup AS, registreringsnummer 983886973, Stålfjæra 9, NO-0975 Oslo, Norge, eller selskapet i Brenderup-gruppen som du har inngått en avtale eller er i kontakt med (heretter "BRENDERUP", "vi", "oss", "vår")), samler inn, bruker, deler, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger. 
Brenderup AS
Stålfjæra 9
NO-0975 Oslo
Norge

info@brenderupgroup.com

1.2 ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGER

BRENDERUP er behandlingsansvarlig for behandlingen  av personopplysningene dine og er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

1.3 DITT PERSONVERN

Ditt personvern er viktig for oss, og vi arbeider hardt for å overholde gjeldende databeskyttelseslovgivning og for å beskytte dine rettigheter. Denne policyen beskriver blant annet hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan dine personopplysninger behandles og for hvilke formål vi samler inn og bruker dine personopplysninger,  samt hvilke rettigheter du har i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

1.4 KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine  personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post. Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss og vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dine kommentarer. Ditt personvern er svært viktig for oss, og vi streber alltid etter å behandle dine personopplysninger på best og tryggest mulig måte. Hvis du mener at vi mangler våre ambisjoner, har du rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til  den svenske myndigheten for personvern (IMY).

 

2. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

2.1 PERSONOPPLYSNINGER PERSONOPPLYSNINGER

Er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person som direkte eller indirekte kan identifisere en person ("Personopplysninger").

2.2 DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid føle deg trygg når du sender inn dine personopplysninger til oss.  BRENDERUP har derfor tatt de nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting.

2.3 BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi beskytter dine personopplysninger ved å bruke passende sikkerhetstiltak for å forhindre tap, feil bruk, avsløring, endring og ødeleggelse. Disse tiltakene inkluderer kryptering av data, brannmurer, automatiske tidsavbrudd og engangstilgangskoblinger som utløper etter noen timer. Derfor kan du stole på at personopplysningene dine er i trygge hender.

 

3. DINE RETTIGHETER

3.1 SOM REGISTRERT

Som registrert har du rettigheter under GDPR, som er angitt nedenfor. Når du ønsker å utøve dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i avsnitt 1.4 i disse retningslinjene. 
Når du ønsker å utøve dine rettigheter, er vårt utgangspunkt å følge forespørselen din og komme tilbake til deg senest en måned etter at du kontaktet oss. Behandlingen kan ta opptil tre måneder hvis sakens volum eller kompleksitet krever det. I så fall vil vi varsle deg. Vi vil alltid svare skriftlig på forespørselen din. 
Avhengig av det juridiske grunnlaget som vi støtter vår behandling på og formålet med behandlingen, kan det være unntak eller begrensninger i din evne til å utøve dine rettigheter. 
Hvis forespørselen er åpenbart urimelig eller ubegrunnet, spesielt i lys av dens tilbakevendende natur, kan vi enten kreve et gebyr eller nekte å etterkomme forespørselen. I så fall skal vi kunne vise at kravet er åpenbart ubegrunnet eller urimelig.

3.1 RETT TIL INNSYN OG REGISTERUTDRAG

Du har alltid rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg og til å få tilgang til en kopi av disse personopplysningene, et såkalt registerutdrag.

3.2 BE OM KORRIGERING AV FEILAKTIGE OPPLYSNINGER

Du har rett til å be om at den behandlingsansvarlige får rettet, uriktige personopplysninger om deg, uten ugrunnet opphold. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

3.3 BE OM SLETTING

Du har rett til å be om at dataene dine blir slettet. Ved en slik forespørsel sletter vi data som ikke lenger er nødvendige å behandle eller beholde for det formålet som dataene ble samlet inn for. Vi sletter også dataene dine hvis du trekker tilbake samtykket til en behandling. I noen tilfeller har vi ingen mulighet til å slette dine personopplysninger. I så fall er det fordi dataene enten fortsatt er nødvendige å behandle for formålet de ble samlet inn for, at vår interesse i å fortsette å behandle dataene veier tyngre enn din interesse i å få dem slettet, eller fordi vi har juridiske krav om å beholde dem.

3.4 BE OM AT BEHANDLINGEN BEGRENSES UNDER VISSE OMSTENDIGHETER

Under spesielle omstendigheter (som angitt i gjeldende personvernlovgivning) har du rett til å be BRENDERUP om å  begrense bruken av personopplysningene dine eller slette personopplysningene dine.

3.5 BE OM RETTEN TIL DATAPORTABILITET

Du har også rett til dataportabilitet. Dette betyr en rett, under visse betingelser, til å innhente og overføre dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig.

3.6 RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLING

Du har, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg basert på artikkel 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordningen, legitim interesse.

3.7 TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE

Hvis BRENDERUP behandler personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å gi skriftlig varsel til Brenderup.

 

4. HVIS DU SENDER OSS EN E-POST

4.1. GENERELT

Dette avsnittet gjelder for deg som, enten som enkeltperson eller representant for din bedrift, har sendt e-post til en ansatt eller andre av BRENDERUPsrepresentanter.

4.2 HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi samler inn personopplysninger i form av navn, e-postadresse og annen informasjon som du frivillig deler i e-postmeldinger du sender til oss.

4.3 HVORDAN BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER SOM VI MOTTAR I EN E-POST?

Ved mottak av en e-post vil vi foreta en vurdering av  om vi har noen grunn og juridisk grunnlag i henhold til avsnitt 5, 6 eller 7 for å lagre eller på annen måte fortsette å behandle de mottatte personopplysningene. Hvis vi fastslår at en slik grunn og juridisk grunnlag eksisterer, vil vi fortsette å behandle de mottatte personopplysningene i samsvar med avsnitt 5, 6 eller 7, som gjeldende. Ellers vil vi slette personopplysningene vi har mottatt via e-posten.

 

5. HVIS DU ER KUNDE HOS BRENDERUP ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER I KONTAKT MED OSS SOM PRIVATPERSON

5.1. GENERELT

Dette avsnittet gjelder for deg som er kunde hos BRENDERUP eller  på annen måte er i kontakt med oss som privatperson, angående våre produkter eller tjenester.

5.2 HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

5.2.1 Hvis du er kunde hos BRENDERUP, 
Vi behandler personopplysninger om deg i form av navn, e-postadresse, hjemmeadresse, telefonnummer, personnummer, informasjon om førerkortet ditt og 
personopplysninger som er angitt på førerkortet ditt, inkludert et bilde av deg, informasjon om din nåværende og tidligere bruk av våre produkter eller tjenester, inkludert pågående utleie, ulykker, forsinket betaling, brukerkonto og passord hvis du bruker en nettkonto som vi tilbyr,  detaljer om forespørsler du har sendt inn og annen informasjon du frivillig har delt med oss.

5.2.2 Hvis du er privatkunde i BRENDERUPs nettbutikk
Vi behandler personopplysninger om deg i form av navn, e-postadresse og telefonnummer,

5.2.3 Hvis du ikke er kunde hos BRENDERUP
Vi behandler slike personopplysninger som du frivillig har delt med oss, f.eks. navn og e-postadresse.

5.3 HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

5.3.1 Hvis du er kunde hos BRENDERUP
Vi behandler personopplysningene dine for å levere produktene eller tjenestene våre og for å administrere avtalen med deg. Videre behandler vi dine kontaktopplysninger til markedet og informerer deg ellers om vår virksomhet, våre produkter, tjenester og lignende.

5.3.2 Hvis du er en privat kunde av BRENDERUPs nettbutikk
Vi behandler personopplysningene dine for å levere våre produkter og tjenester og for å administrere avtalen med deg innenfor rammen av BRENDERUPs nettbutikk. Hvis du har samtykket til det, behandler vi også kontaktinformasjonen din til markedet og ellers informerer deg om vår virksomhet, våre produkter, tjenester og lignende.

5.3.3 Hvis du ikke  er kunde hos BRENDERUP eller  en kunde som er interessert i tilleggsprodukter eller tjenester fra oss
Vi behandler personopplysningene dine for å svare på forespørsler om fremtidige avtaler om levering av våre produkter eller tjenester. Videre behandler vi dine kontaktopplysninger til markedet og informerer deg ellers om vår  virksomhet, våre produkter, tjenester og lignende. 

5.4 JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.4.1 Hvis du er kunde hos BRENDERUP 
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger med det formål å levere våre produkter eller tjenester og administrere avtalen med deg, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. Videre er behandlingen for markedsførings-/informasjonsformål basert på vår legitime interesse i å informere om vår virksomhet. 

5.4.2 Hvis du er en privat kunde av BRENDERUPs nettbutikk
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger med det formål å levere våre produkter eller tjenester og administrere  avtalen med deg innenfor rammen av BRENDERUPs nettbutikk, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. Hvis du har samtykket til det, behandler vi også kontaktinformasjonen din til markedet og ellers informerer deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og lignende basert på det juridiske grunnlaget samtykke.

5.4.3 Hvis du ikke  er kunde hos BRENDERUP eller en kunde som er interessert i tilleggstjenester eller produkter fra oss. 
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger med det formål å svare på henvendelser om fremtidige kontrakter er at behandlingen er nødvendig for å ta skritt før du inngår en kontrakt med deg. Videre er behandlingen for markedsførings-/informasjonsformål basert på vår legitime interesse i å informere om vår virksomhet.

5.5 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

5.5.1 Hvis du er kunde hos BRENDERUP, vil dine personopplysninger bli lagret så lenge kontraktsforholdet varer. I tillegg vil BRENDERUP  lagre personopplysningene i den grad det er nødvendig for å etablere, håndheve eller forsvare seg mot juridiske krav. 

5.5.2 Hvis du er en privat kunde av BRENDERUPs nettbutikk, vil personopplysningene dine bli lagret så lenge kontraktsforholdet varer, dvs. under hensyntagen til den lovbestemte klageperioden på to år. I tillegg vil BRENDERUP  lagre personopplysningene i den grad det er nødvendig for å etablere, håndheve eller forsvare seg mot juridiske krav.

5.5.3 Hvis du ikke  er kunde hos BRENDERUP eller  en kunde som er interessert i tilleggstjenester eller produkter fra oss
Lagres personopplysningene dine bare i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for i samsvar med disse retningslinjene. Videre vil personopplysningene bli slettet hvis (i) du varsler oss om at din interesse for våre produkter og tjenester har opphørt, (ii) leveringen av det aktuelle produktet eller tjenesten avbrytes av  BRENDERUP, eller (iii) du ber om at vi sletter personopplysningene dine.Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du er kunde  hos BRENDERUP, vil personopplysningene dine beholdes i samsvar med avsnitt 5.5.1.

5.6 HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

5.6.1 Hvis du er kunde hos oss, kan vi dele dine personopplysninger med våre pålitelige underleverandører i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne utføre kontrakten vi har inngått med deg. Disse kan ha behov for å få tilgang til personopplysningene for å utføre sitt oppdrag fra oss, men de vil ikke ha rett til å behandle personopplysningene til andre formål. Videre (og uavhengig av om du er kunde eller ikke), kan noen av BRENDERUPstjenesteleverandører, inkludert leverandører av IT-systemer, få tilgang til personopplysningene dine.  Når BRENDERUP  engasjerer leverandører  til å behandle personopplysningene dine på BRENDERUPs vegne, kan det engasjere en personopplysningsassistent til å behandle personopplysninger på BRENDERUPs vegne, leverandørene er å anse som databehandlere i betydningen av den generelle databeskyttelsesforordningen.   BRENDERUP er ansvarlig for å sikre at personopplysningsbehandlerens behandling er i tråd med de  juridiske kravene som gjelder for behandlingen,  som oppfylles ved  at BRENDERUP gir personopplysningsbehandlerne  instruksjoner i personopplysningsbehandleravtaler som er etablert med alle databehandlerne.

5.6.2 BRENDERUP vil ikke selge eller låne ut personopplysningene dine til tredjeparter.

5.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil BRENDERUP ikke  overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.

5.6.4 Personopplysninger kan utleveres av BRENDERUP hvis det  kreves av lov eller forskriftsmessige krav, eller hvis det er nødvendig for oss å beskytte våre juridiske interesser eller for å oppdage eller forhindre svindel eller andre sikkerhetsproblemer.

 

6. HVIS DU REPRESENTERER ET SELSKAP SOM HAR ET KONTRAKTSFORHOLD MED BRENDERUP ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER I KONTAKT MED BRENDERUP

6.1. GENERELT

Dette punkt 4 gjelder for deg som er ansatt i eller på annen måte representerer et selskap som BRENDERUP har et  pågående kontraktsforhold hos, eller som BRENDERUP har etablert kontakt med for å diskutere mulighetene for et slikt kontraktsforhold eller for noe annet formål.

6.2 HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg:
(i) kontaktinformasjon, dvs. navn, e-postadresse, telefonnummer,
(ii) ansettelsesinformasjon, dvs. arbeidsgiver, stillingstittel, adresse på arbeidsplass og
(iii) annen informasjon som du bevisst deler, f.eks. informasjon om deg som du frivillig oppgir i fritekstfelt eller deler i andre sammenhenger.

6.3 HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:
(i) for å sende deg varsler eller varsler knyttet til en avtale mellom firmaet ditt og BRENDERUP;
(ii) for ellers å kunne utføre, opprettholde og utføre våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med selskapet ditt;
(iii) for å diskutere eventuelle fremtidige kontraktsforhold mellom selskapet ditt og Brenderup; eller (iv) for å gi deg informasjon om BRENDERUPsprodukter eller tjenester, eller for å invitere deg til aktiviteter eller arrangementer.

6.4 JURIDISK GRUNNLAG FOR VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingen som utføres i samsvar med avsnitt 4.3 er basert på vår legitime interesse for å (der det er aktuelt) :
(i) opprettholde, vedlikeholde og administrere et kontraktsforhold som vi har med selskapet ditt;
(ii) opprettholde samarbeidet/partnerskapet med selskapet ditt og gi selskapet ditt relevante produkt-, løsnings- eller tjenestetilbud; og
(iii) markedsføre, markedsføre og informere om vår virksomhet, produkter, løsninger, tjenester, arrangementer og lignende.

6.5 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

6.5.1 Hvis selskapet ditt har et kontraktsforhold med oss, lagrer vi personopplysningene dine i databasen vår til kontraktsforholdet med selskapet avsluttes. Vi vil imidlertid fortsette personopplysningene dine (hvis disse er spesifisert i kontraktsteksten) som en del av kontraktsteksten, så lenge avtalen lagres for å sikre BRENDERUPsjuridiske interesser. 

6.5.2 Hvis vi har diskusjoner med selskapet ditt, men slike diskusjoner ikke resulterer i en kontrakt, vil vi slette dine personopplysninger fra våre databaser når de ikke lenger er nødvendige for de nevnte diskusjonene.

6.5.3 Hvis vi ikke har startet noen diskusjoner med din bedrift, men er interessert i å gi din bedrift markedsføringsmateriale og annen informasjon om vår virksomhet, produkter, løsninger, arrangementer, etc., vil vi behandle dine personopplysninger i en periode på 3 år, hvoretter vi vil slette personopplysningene (med mindre diskusjoner om et fremtidig samarbeid er innledet). Videre vil vi slette dine personopplysninger som vi bruker til direkte markedsføringsformål hvis du protesterer mot vår behandling for slike formål.

6.6 HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

6.6.1 BRENDERUP kan dele dine personopplysninger med våre pålitelige underleverandører i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne utføre avtalen vi har inngått med din bedrift. Disse kan ha behov for å få tilgang til personopplysningene for å utføre sitt oppdrag fra oss, men de vil ikke ha rett til å behandle personopplysningene til andre formål. Videre kan noen av BRENDERUPs tjenesteleverandører, inkludert IT-systemleverandører, få tilgang til personopplysningene dine.  BRENDERUP kan engasjere en databehandler til å behandle personopplysninger på BRENDERUPs vegne.  BRENDERUP er  ansvarlig for å sikre at personopplysningsbehandlerens behandling er i tråd med de juridiske kravene som gjelder for behandlingen.

6.6.2 BRENDERUP vil ikke selge eller låne ut personopplysningene dine til tredjeparter.

6.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil BRENDERUP ikke  overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.

6.6.4 Personopplysninger kan utleveres av BRENDERUP hvis det  kreves av lov eller forskriftsmessige krav, eller hvis det er nødvendig for oss å ivareta våre juridiske interesser eller for å oppdage eller forhindre svindel eller andre sikkerhetsproblemer.

 

7. HVIS DU SØKER PÅ EN STILLING HOS BRENDERUP

7.1. GENERELT

Denne delen gjelder for deg som søker på en stilling hos BRENDERUP; enten en utlyst stilling eller ved å sende inn en spontan søknad. Vi tar imot alle søknader og er nysgjerrige på alle som søker om å bli med oss! 

7.2 HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Vi vil behandle personopplysninger og kontaktopplysninger om deg, som vi har bedt om eller som du har gitt skriftlig eller muntlig. Vi samler ikke inn personopplysninger om deg fra noen tredjepart. Person- og kontaktinformasjonen består av navn, fødselsdato, adresse (inkludert e-postadresse), telefonnummer, nåværende stilling (hvis noen) og CV (inkludert bilde hvis du har inkludert et bilde av deg i CV-en).

7.3 HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

BRENDERUP behandler personopplysninger om deg for å vurdere jobbsøknaden din og for å avgjøre om vi ønsker å tilby deg en tjeneste hos Brenderup.

7.4 JURIDISK GRUNNLAG FOR VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

7.4.1 Søknad på en utlyst stilling eller hvis du går videre til et jobbintervju Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar i forbindelse med en rekrutteringsprosess angående en utlyst stilling, eller hvis du etter en spontan søknad går videre til et jobbintervju, er at behandlingen er nødvendig for å ta skritt før en (ansettelses)kontrakt med deg inngås.

7.4.2 Uoppfordret søknad og personopplysninger lagret for fremtidige rekrutteringsprosesserDet juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger som vi mottar gjennom en spontan søknad i tilfeller der vi ikke har noen ledige stillinger å tilby, eller som vi lagrer etter en fullført rekrutteringsprosess (f.eks. en stilling som er tildelt en annen søker) er ditt samtykke som du har gitt til slik behandling.

7.5 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

7.5.1 Opplysningene dine lagres så lenge rekrutteringsprosessen pågår og i en påfølgende periode på 1 år, der Brenderup beholder personopplysningene for å forsvare seg mot eventuelle rettslige krav.

7.5.2 Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, vil vi beholde dine personopplysninger til du trekker tilbake samtykket ditt. Vi vil imidlertid i alle fall slette dine personopplysninger hvis vårt formål med å behandle dataene opphører.

7.6 HVEM UTLEVERER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

7.6.1 Kun de av BRENDERUPsansatte og, der det er aktuelt, eksterne rekrutterere som er direkte involvert i en relevant rekrutteringsprosess, vil få tilgang til dine personopplysninger. Videre kan noen av BRENDERUPs tjenesteleverandører, inkludert IT-systemleverandører, få tilgang til personopplysningene dine.  BRENDERUP kan engasjere en personlig dataassistent til å behandle personopplysninger på  BRENDERUPs vegne.  BRENDERUP er  ansvarlig for å sikre at personopplysningsbehandlerens behandling er i tråd med de juridiske kravene som gjelder for behandlingen.

7.6.2 BRENDERUP vil ikke selge eller låne ut personopplysningene dine til tredjeparter.

7.6.3 Med mindre annet er angitt i spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vil BRENDERUP ikke  overføre dine personopplysninger til noe land utenfor EU/EØS.

7.6.4 Personopplysninger kan utleveres av BRENDERUP hvis det  kreves av lov eller forskriftsmessige krav, eller hvis det er nødvendig for oss å beskytte våre juridiske interesser eller for å oppdage eller forhindre svindel eller andre sikkerhetsproblemer.

 

Teksten på denne siden ble sist oppdatert 09 Mai 2023