Kjøre med Tilhenger: Fartsgrenser og Regler

Å trekke tilhenger har blitt enklere og mer fleksibelt takket være nye fartsgrenser som trådte i kraft i mars 2022. Disse oppdateringene har endret landskapet for kjøring med tilhenger, og det er viktig å være klar over de siste reglene for å kunne kjøre sikkert og lovlig.

Nye Fartsgrenser: Endringer for Kjøring med Tilhenger

Nye regler tillater nå at alle tilhengere kan kjøres i opptil 80 km/t, uavhengig av om de har bremser eller ikke. Tidligere begrensninger basert på tilhengerens vekt er nå fjernet, noe som betyr at både bil og tilhenger kan nå oppnå samme hastighetsgrense som andre kjøretøy på veier med en tillatt hastighet på 80 km/t.

Fra 80 km/t til Tempo 100

For de som ønsker enda høyere hastigheter, åpner muligheten for Tempo 100 seg. Dette krever imidlertid en spesiell teknisk godkjenning, og det er viktig å være klar over kravene. Tempo 100 tillater at tilhengeren trekkes i opptil 100 km/t der veiforholdene tillater det.

For å få tilhengeren godkjent for Tempo 100, må man vurdere både bilens og tilhengerens vekt. Dette kan kreve visse fysiske endringer, som dempere eller en annen type kobling. Statens Vegvesen tilbyr en praktisk kalkulator på deres nettside, hvor man kan sjekke om kombinasjonen av bil og tilhenger er egnet for Tempo 100-godkjenning.

Teknisk Godkjenning: Veien til Lovlig Kjøring med Økt Hastighet

Det er viktig å merke seg at tilhengere som skal trekkes lovlig i mer enn 80 km/t, må gjennomgå en teknisk godkjenning hos Statens Vegvesen. Et godkjenningsdokument må medbringes under kjøring, i tillegg til et merke som skal monteres på tilhengeren.

Med disse oppdateringene blir det enklere og tryggere å kjøre med tilhenger, samtidig som det åpner muligheten for økt fleksibilitet og hastighet for de som ønsker det.