SJEKKLISTE FØR AVREISE

KOBLING TIL BILEN

 • Hengeren skal kobles til bilens hengerfeste
 • Nesehjulet heves
 • Fastgjør sikkerhetswiren til bilen. Det er viktig at wiren går i lik linje fra hengeren til hengerfestet.
 • Koble til det elektriske systemet ved å sette hengerens støpsel i stikkontakten i hengerfestet. Det finnes stikkontakter med henholdsvis 7- og 13 poler. Det kan brukes adapter hvis støpselet til hengeren ikke passer med bilens stikkontakt.

 

SJEKK FØR KJØRING

 • Kontrollèr at hengeren er riktig koblet til bilen. Dette kan kontrolleres ved å løfte i trekkvangen. Visse typer kulekoblinger er utstyrt med en rød/grønn indikator som markerer om hengeren er riktig tilkoblet.
 • Kontrollèr at lyktene fungerer
 • Kontrollèr at ledningene ikke rører bakken
 • Kontrollèr at dekktrykket er riktig – det skal være samme trykk i begge sider også hvis man bare kjører med en hest i en henger beregnet på to.
 • Korrekt trykk kan finnes i hengerens brukerhåndbok.

 

AFKOBLING

 • Ta ut støpselet og putt det i holderen. Husk alltid å dra i støpselet og ikke ledningen når støpselet avmonteres.
 • Ta sikkerhetswiren av
 • Hengeren kobles av bilens hengerfeste: nesehjulet utløses og senkes så det rører bakken. Hev nesehjulet langsomt opp mens håndtaket utløses.
 • Bruk kun håndbremsen til korttidsparkering. Ved parkering av lengre varighet skal det brukes stoppeklosser eller lignende.