KORREKT KULETRYKK

Prøv å fordele lasten så jevnt som mulig for å sikre at kuletrykket ikke overskrider vekten som er preget på hengerfestet, vanligvis 50–80 kg. Hvis kuletrykket er for lavt eller for høyt, kan kjøreegenskapene påvirkes, og du kan i verste fall miste kontroll over kjøretøyet.

Kuletrykket er kraften som bilens hengerfeste utsettes for. Det optimale kuletrykket – vanligvis mellom 50 og 80 kg – står skrevet i instruksjonsboken, på hengerfestet og i bilens vognkort.

Slik måler du kuletrykket

Du kan enten bruke et eget måleinstrument eller plassere en badevekt under hengerens støttehjul når hengeren er koblet fra bilen.  Måling med støttehjul er ikke helt riktig, men du får sjekket om du har cirka korrekt kuletrykk.

Hvis kuletrykket er for lavt, er hengeren baktung, noe som kan føre til følgende:
• bilen og hengeren blir ustabile og kan begynne å slingre
• lengre bremseavstand
• frontlysene peker nedover og får kortere rekkevidde
• dårligere grep for biler med bakhjulstrekk

Hvis kuletrykket er for høyt, er hengeren fortung, noe som kan føre til følgende:
• frontlysene peker oppover og kan blende andre bilførere
• vanskeligere å styre
• svekket grep for biler med forhjulstrekk

Fordel lasten så jevnt som mulig.

Plasser tung last like over eller rett foran hengerens aksel (hjulene).

Riktig! En jevnt fordelt last resulterer i korrekt kuletrykk.

Feil! En baktung last resulterer i et for lavt kuletrykk. Hengerfestet presses oppover, og bakhjulene til bilen som trekker hengeren, løftes. Dette øker risikoen for at hengeren vil vakle eller slingre, slik at du mister kontroll over kjøretøyet.

Feil! En fortung last resulterer i et for høyt kuletrykk, og forhjulene til bilen som trekker hengeren, mister friksjon.