HVORDAN KOBLE TIL TILHENGEREN DIN

 • Fest sikkerhetswiren til tilhengerfeste.
  Sikkerhetskabelen skal festes til bilen hvis ledningen er utstyrt med en karabinkrok.
   
 • Plasser koblingen over tilhengerfeste.
   
 • Senk koblingen over tilhengerfeste.
   
 • Forsikre deg om at håndtaket på koblingen er senket og at markøren endres.
  Markøren på siden er en slite markør som indikerer om koblingen er slitt.
   
 • Sveiv nesehjulet ned og sjekk at tilhengeren er festet til bilen.
   
 • Trekk opp nesehjulet og juster klemmen.
   
 • Kontroller at nesehjulet er godt festet og så høyt oppe at det ikke kan rotere.
   
 • Koble tilhengeren til det elektriske.
   
 • Forsikre deg om at lysene fungerer.