VEDLIKEHOLD AV DIN TILHENGER

  • Kontroller og trekk til hjulbolter
  • Kontroller lysene og refleksene
  • Kontroller dekkenes mønsterdybde
  • Anbefalt dekktrykk finner du på dekkets ytterside
  • Kontroller at sikkerhetswiren er hel
  • Se over bunnplaten
  • Kontroller nesehjulet