Vi ønsker å bidra til en bærekraftig verden gjennom en bærekraftig utvikling som oppfyller interessentenes nåværende behov uten å gå på akkord med mulighetene for fremtidige generasjoner.

BÆREKRAFT DELES OFTE OPP I TRE KATEGORIER:

SOSIAL HOLDBARHET 

Ta vare på menneskerettighetene på lang sikt. 

ØKOLOGISK BÆREKRAFT 

Spar på våre felles ressurser, slik at de varer til fremtidige generasjoner. 

ØKONOMISK BÆREKRAFT 

Ha en stabil økonomi og kunne tilby langsiktig kundekommunikasjon som garanterer ansvar for våre produkter og kundeløfter.

Konsernets visjon er å være ledende innen bærekraft. For å nå dette målet iverksetter vi – sammen med våre kunder, leverandører og andre parter i våre omgivelser – bevisste tiltak for å minimere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet. Vi handler også for en sosialt bærekraftig utvikling på alle våre områder.

KVALITETSSTYRING

Konsernet vårt jobber kontinuerlig for å forbedre og utvikle alle prosesser i selskapet. Vi håndterer prosesser, setter mål og utarbeider handlingsplaner for oppfølging og forbedring. Innen bærekraft tar vi utgangspunkt i en liste over bærekraftaspekter for å analysere potensielt skadelige aktiviteter. Vi arbeider kontinuerlig for å minimere de negative effektene på miljøet.

Vi fokuserer på følgende områder:

  • Strømforbruk
  • Vannforbruk
  • Avfallshåndtering
  • Bruk av kjemikalier
  • Intern transport
  • Våre totale utslipp av CO2

SMART LOGISTIKK

Miljømålene for selskapet følges opp hver måned. Hvis det forekommer avvik, analyserer vi dem og går til bunns i hva som må gjøres og iblant korrigerer vi målene. Vi handler for å minimere CO2-utslippene i forbindelse med transport. For å lykkes med dette må vi optimalisere logistikken ved å samle og komprimere mengden varer til og fra fabrikken vår. Smartere logistikkløsninger og mindre transport utgjør en stor forskjell. Vi har redusert transporten av tilhengere med hele 60 prosent ved å levere dem halvmontert i stålkasser i stedet for ferdigmonterte. Sluttmonteringen finner sted nær kunden.

MILJØVENNLIG DRIVSTOFF

Et viktig tiltak vi har iverksatt er å øke bruken av HVO100 i våre transporter i stedet for vanlig diesel. HVO100 reduserer utslippene av CO2 med 80–90 prosent.
Våre firmabiler og intern transport (for eksempel gaffeltrucker) kjøres for tiden på en blanding av diesel og HVO100.

ETISKE RETNINGSLINJER

Det sosiale aspektet ved bærekraftig utvikling har fått mer oppmerksomhet og kraft de siste årene. Stadig flere bedrifter jobber for – og ønsker å bidra til – et likestilt og rettferdig samfunn som er bra for alle. Vi tar vårt ansvar for dette ved å praktisere våre etiske retningslinjer som forklarer prinsippene og retningslinjene vi står for. De er basert på FNs Global Compacts prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. De inneholder også våre generelle verdier – hvordan vi opptrer og oppfører oss. Ikke bare som kolleger, men også i våre relasjoner til kunder, leverandører og myndigheter.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

Det er viktig for oss å holde en høy standard både når det gjelder forretningsetikk og bærekraft. De etiske retningslinjene for leverandører er basert på prinsippene ovenfor og forklarer våre forventninger til våre leverandører. 

PRODUKTUTVIKLING

Bærekraft er en normal del av det daglige arbeidet. Produktene i seg selv er sterke og robuste, noe som gjør at de er pålitelige i all slags vær. Tilhengere er jo ikke et bruk og kast-produkt. En tilhenger holder seg i god stand i flere tiår hvis den håndteres forsiktig. Vi etterstreber alltid lang levetid på våre hengere. Én av våre utfordringer er å minimere bruken av råvarer, men likevel skape en robust tilhenger. Vi vil også bygge tilhengere som er lette å demontere, slik at de blir enkle å gjenvinne.

Vi har bærekraft i tankene også når vi utvikler nye produkter. Vår ambisjon er å drive selskapet vårt med så liten miljøpåvirkning som mulig – både i det daglige arbeidet og i produktutviklingen.

FINN DIN BRENDERUP FORHANDLER

Noen forhandlere er autoriserte og har opplæring i Brenderups sortiment. De har ekstra brede kunnskaper om alt som gjelder tilhengere og periferiutstyr.

Les mer

Vår arv og historie

Utforsk arven vår. Dette er vår reise. Fra våre røtter i landbruksmaskiner til produksjon av tilhengere for den moderne brukeren.

Les mer