Brenderup Groups vision er at blive en markedsledende aktør indenfor bæredygtighed. For at nå dette mål vil vi - sammen med vores kunder, leverandører og andre parter  - bevidst handle, så vi minimerer påvirkningen af miljøet fra vores virksomhed. Vi arbejder også for en social bæredygtig udvikling indenfor hvert af vores områder.  

 

BÆREDYGTIGHED INDDELES OFTEST I 3 KATEGORIER:

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Hensyntagen til individets rettigheder i dag og for fremtidige generationer.

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

Økonomisere de ressourcer, som vi har til rådighed, så der er nok til fremtidige generationer.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Forebygge fattigdom uden at yde negativ indflydelse på miljø og social bæredygtighed.

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

Brenderup arbejder fortløbende med at forbedre og udvikle alle vores processer. Vi styrer processerne, fastsætter målene og nedskriver handlingsplanenen for opfølgning og forbedringer. Vi arbejder kontinuerligt på at minimere det negative aftryk på miljøet. 

De kommende år vil vi fokusere på følgende områder: 

•    Energiforbrug 
•    Vandforbrug 
•    Bortskaffelse af affald 
•    Brug af kemikalier 
•    Egen intern transport 
•    Vores samlede udledning af CO2

For at arbejde på den mest effektive og strukturerede måde muligt, er vores kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 3007 2015 (kvalitetssikring) og ISO 14001 2015 (miljøbevis). 

- Målet er at minimere vores virksomheds aftryk på miljøet, fortæller Johan Hyltse, Miljø- og kvalitetsansvarlig hos Brenderup. 

- Det, vi gør, er, at vi løbende følger op på lys-, varme- og vandforbruget, egne interne og eksterne transportløsninger samt bortskaffelse af affald. Vi forsøger ligeledes at finde potentielle nye erstatninger for giftige kemikalier.

SMARTERE LOGISTIKLØSNINGER

Vi følger op på vores miljømål hver eneste måned. Hvis der er afvigelser, så analyserer vi dem og får en grundig forståelse for, hvad der må gøres, og indimellem betyder det, at målene må tilrettes. 

Vi arbejder for at minimere udledningen af CO2 indenfor transport. For at lykkes med dette, tilstræber vi at optimere vores logistikløsninger. Vi konsoliderer derfor vores transport og ligeledes vores produkter til og fra vores produktionsites. Optimerede logistikløsninger og mindre transport gør en væsentlig forskel. 

Vi har reduceret transporten af vores trailere med hele 60%, blot ved at levere trailerne delvist samlet istedet for færdigsamlet. Den sidste samling af trailerne finder sted tæt på kunderne. Det sparer os meget!

MILJØVENLIGT BRÆNDSTOF

Et vigtigt skridt, som vi har taget, er at øge brugen af HVO100 til vores transportmidler i stedet for traditionel brændstof. HVO100 mindsker udledningen af CO2 med 80-90%. Vores firmabiler og egne interne køretøjer (gaffeltrucks, etc.) kører i øjeblikket på en blanding af brændstof og HVO100. 

Vi har et langsigtet mål om at reducere vores CO2-udledning med 50% i perioden 2010 til 2020. Vi beregner effekten ud fra varmeforbruget, elektricitet, egne interne transportmidler og firmabiler. Allerede i 2017 var vores CO2-udledning faldet med 80%, hvorfor vi bevæger os i den rigtige retning. 

Næste skridt er at analysere logistikken mellem os og vores selskaber rundt i Europa, som også vil påvirke CO2-udledningen positivt.

ADFÆRDSKODEKS

Det sociale aspekt i bæredygtighed har fået større opmærksomhed og mere magt i de senere år. Flere og flere virksomheder arbejder for - og vil bidrage til - et lige og retfærdigt samfund, der er godt for alle. 

Vi tager ansvar for dette ved at praktisere vores adfærdskodeks, der forklarer de principper og politikker, som vi står for. Disse tager afsæt i principperne bag FN's Global Compact for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Vores pincipper og politikker indeholder også vores generelle værdier, dvs. hvordan vi handler og agerer. Ikke kun som kollegaer, men også i relationen til vores kunder, leverandører og myndighederne.

ADFÆRDSKODEKS - LEVERANDØRER

Det er essentielt for os, at vi fastholder en høj standard, når det drejer sig om både forretningsetik og bæredygtighed. Adfærdskodekset for vores leverandører tager afsæt i ovenstående principper og tydeliggør forventningerne til vores leverandører. 

Vi opfordrer vores leverandører til at fastsætte deres eget adfærdskodeks gennem lignende standarder. Hvis en leverandør ikke møder vores forventninger i henhold til adfærdskodekset, tilstræber vi at opfordre til forbedringer og regelmæssige opfølgninger.

PRODUKTUDVIKLING

Bæredygtighed er en naturlig del af vores daglige arbejde. Produkterne i sig selv er stærke og robuste, hvilket gør at man kan stole på dem i al slags vejr. Trailere er næppe et produkt, som du bruger og smider væk kort tid efter. 

En trailer kan holde i årtier, hvis den serviceres og vedligeholdes i henhold til vores foreskrifter. Vi tilstræber altid en lang levetid for vores trailere. En af vores udfordringer er, at minimere brugen af materialer og - på samme tid - bygge robuste trailere. 

Vi ønsker til enhver tid at bygge trailere i et design, der er let at demontere og derved kan skilles ad, så materialerne nemt kan genanvendes.  

Vi har bæredygtighed i tankerne, også når vi udvikler nye produkter. Vores ambition er at drive forretning med mindst mulig aftryk på miljøet - både i vores daglige arbejde og i produktudviklingen.

Find din nærmeste forhandler

Udvalgte forhandlere er certificeret og uddannet i Brenderups sortiment. De har en ekstra bred viden om alt der vedrører trailere og tilbehør

Gå til Forhandlerkort

Vores historie og milepæle

Gå på opdagelse i vores arv. Dette er vores rejse. Fra vores rødder indenfor jordbrugsmaskiner frem til produktion af trailere til den moderne bruger.

Læs mere