LÆS DIN TRAILER KORREKT

Her er nogle praktiske råd til, hvordan du bedst læsser og sikrer din last. Dette gælder både for 1) at lasten ikke rutcher rundt i eller falder af traileren og 2) at bilens køreegenskaber bevares.

Når du kører med trailer, er det vigtigt at du fordeler lasten så jævnt som muligt, således at kugletrykket ikke overstiger den vægt der skal ligge på anhængertrækkets kugle, normalt 50-80 kg. For højt eller for lavt kugletryk kan forringe bilens køreegenskaber og i værste tilfælde bringe bilen i slinger, så du risikerer at miste kontrollen over bilen.

Hvis du er i tvivl om det korrekte kugletryk, kan du måle kugletrykket med enten en kugletryksmåler eller med en personvægt og en stump lægte, der bringer traileren op i samme højde, som når denne er tilkoblet trækøjets kugle. 

Tung last skal sikres, så den ikke flytter sig til siden, fremad, bagud eller opad (som når du drejer eller bremser). Husk at surringsbåndenes trækevne skal være egnede til at håndtere en last der, som minimum, er dobbelt så tung som lasten. Lettere last, så som haveaffald, tomme kasser, isolering, og lignende materiale sikres bedst med et trailernet eller en presenning. Netsider / ekstrasider gør det nemmere at transportere lasten, men husk altid på, at lasten på den åbne trailer også skal sikres ovenfra.

 

KORREKT!

Er lasten jævnt fordelt i traileren opnås korrekt kugletryk (for max. last, kontakt bilforhandleren eller træktøjsfabrikanten).

 

 

FORKERT!

Er trailerens last læsset bagtil opnås et for lavt kugletryk. Kuglekoblingen presses op, og trailerens forhjul løftes over jorden, hvilket øger risikoen for at bringe bil og trailer i slinger, hvormed der er fare for at miste kontrollen over bilen.

 

 

FORKERT!

Er trailerens last læsset fortil opnås et for højt kugletryk, og det kan medføre, at det trækkende køretøjs forhjul mister deres trækevne. Bremselængden bliver længere, køreegenskaberne forringes og modkørende risikerer at blive blændet af dine forlys.

 

FORKERT!

Er trailerens last læsset fortil opnås et for højt kugletryk, og det kan medføre, at det trækkende køretøjs forhjul mister deres trækevne. Bremselængden bliver længere, køreegenskaberne forringes og modkørende risikerer at blive blændet af dine forlys.