ANVENDELSESVILKÅR

 

Brenderup værdsætter din interesse for virksomheden og dens produkter. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser disse vilkår før anvendelse af Webstedet. Ved brug af Webstedet accepterer du at være bundet af vilkårene.

 

GENERELT

Dette Websted og eventuelle tilhørende underwebsteder (tilsammen "Webstedet") udgives og vedligeholdes af Brenderup Group AB eller dennes koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen "BRENDERUP"). Din brug af Webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og BRENDERUP ("Aftalen"). Følgende er vilkårene i aftalen ("Vilkårene"). Ved brug af Webstedet accepterer du at have læst, forstået og accepteret Vilkårene og alle relaterede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt. Hvis du ikke accepterer Vilkårene og alle relaterede dokumenter, har du ikke tilladelse til at bruge Webstedet.

 

LICENS

Under forudsætning af de Vilkår, der er angivet i denne Aftale, giver BRENDERUP dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret til adgang og til at bruge og vise dette Websted og materialer på Webstedet. Du indvilliger i ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af Webstedet på nogen måde.
Denne tilladelse er ikke en overførsel af titel i Materialerne og kopierne af Materialerne og er underlagt følgende begrænsninger:
i) du skal på alle kopier af materialerne downloade beholde alle ophavsretlige og andre proprietære meddelelser indeholdt i materialerne
ii) De må ikke ændre materialerne på nogen måde eller reproducere eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller kommunikere dem til offentligt eller kommercielt formål og
iii) Du må ikke overføre Materialerne til nogen anden person, medmindre du giver dem besked om, og de accepterer at acceptere de forpligtelser, der følger af disse Vilkår.
Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på Webstedet, da det evt. opdateres fra tid til anden.

 

BRUGERGARANTIER

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge Webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår, herunder love og bestemmelser i denne Aftale og i overensstemmelse med alle eksisterende og fremtidige politikker og regler for Webstedet. Du accepterer, at du ikke vil bruge Site til:
i) sende spam eller uopfordret kommunikation
ii) lade være at være BRENDERUP eller en anden eller lade en tredjepart lade sig lade være at være dig;
iii) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold sendt via webstedet
iv) misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed
v) handle på en måde, der påvirker andre brugers evne til at bruge webstedet negativt
vi) engagere sig i aktiviteter, der ville krænke enhver gældende lovgivning
vii) sende eller sende materiale, der krænker eller krænker på nogen måde andre persons rettigheder, eller som er ulovlig, misbrug, ærekrænkende, vulgær eller på anden måde indbringende eller som indeholder reklame eller opfordring med hensyn til produkter eller tjenester eller
viii) indsamle eller gemme personlige data om andre brugere, medmindre de specifikt er godkendt af sådanne brugere.

 

POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED

Beskyttelse af personlige oplysninger & Du accepterer, at dine data og personlige oplysninger bliver brugt i overensstemmelse med BRENDERUP’s politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

 

ÆNDRINGER

BRENDERUP forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Aftale vil træde i kraft, når de offentliggøres på Webstedet. Din fortsatte brug af Webstedet, efter at eventuelle ændringer i denne Aftale er blevet offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

 

IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design, uanset om de er registrerede eller uregistrerede) på Webstedet er erhvervede rettigheder tilhørende BRENDERUP eller dets licensgivere. Al goodwill og immaterielle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne immaterielle ejendomsrettigheder er erhvervede rettigheder tilhørende BRENDERUP og skal tilfalde BRENDERUP.
Dette Websted, herunder alt Materiale, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af internationale love og traktatbestemmelser om ophavsretlig beskyttelse. Du indvilliger i at overholde alle love om ophavsretlig beskyttelse verden over ved din brug af dette Websted, herunder alt Materiale, og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af Materialet. BRENDERUP giver dig ikke nogen udtrykkelige eller implicitte rettigheder i henhold til nogen patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder.
Vær opmærksom på, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indsendte bidrag vil blive betragtet som ikke-fortrolige og generiske. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, bortset fra i en patentoplysningsdeklaration som beskrevet i Brenderups politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer, giver du BRENDERUP ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået med, at BRENDERUP frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål.

 

SOFTWARE

Enhver form for software, som måtte være tilgængeligt for download fra dette Websted ("Softwaren") er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende BRENDERUP og/eller dets leverandører.
Brugen af softwaren er underlagt betingelserne i en slutbrugerlicensaftale (om nogen), som følger med eller er indeholdt i softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, stilles softwaren til rådighed til download udelukkende til slutbrugeres brug. Enhver form for reproduktion eller gendistribution af softwaren i strid med licensaftalen kan resultere i civil- og strafferetlige sanktioner.
Uden nogen form for begrænsning af ovenstående er kopiering eller reproduktion af softwaren til nogen anden server eller lokalitet med henblik på yderligere reproduktion eller gendistribution udtrykkeligt forbudt.
Software er (om overhovedet) kun omfattet af garanti i henhold til betingelserne i licensaftalen. Ud over det, der fremgår af licensaftalen, afviser brenderup hermed enhver form for garantier og indeståelser med hensyn til softwaren, hvilket omfatter alle underforståede garantier og indeståelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål, rettigheder, og at der ikke foreligger krænkelse.

 

ANDRE WEBSTEDER

Af hensyn til din bekvemmelighed indeholder Webstedet links til websteder på internettet, som ejes, offentliggøres og vedligeholdes af tredjemand. BRENDERUP forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemgå indholdet på sådanne tredjeparts websteder. BRENDERUP er heller ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjeparts websteder.

 

EKSTERNE LINKS TIL WEBSTEDET

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af BRENDERUP, dog accepterer BRENDERUP links, hvor:
i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "BRENDERUP" og ikke omfatter nogen af BRENDERUP's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; 
ii) linket kun "peger" på www.brenderup.com og ikke dybereliggende sider;
iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af BRENDERUP eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende BRENDERUP eller dets tilknyttede selskaber. BRENDERUP forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.

 

UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER

Selv om der er blevet truffet foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og fortsat adgang til dette Websted, påtager BRENDERUP sig intet ansvar herfor. Materialerne kan indeholde unøjagtigheder og typografiske fejl. Brenderup garanterer ikke for nøjagtigehden eller fuldstændigheden af materialer eller pålideligheden af råd, meninger, erklæringer eller andre oplysninger, der vises eller distribueres via webstedet. Du anerkender, at enhver tiltro til sådanne meninger, råd, erklæringer, optegnelser eller oplysninger er på eget ansvar. Alt indhold leveres "som det er og forefindes" og "som det er tilgængeligt". BRENDERUP fraskriver sig udtrykkeligt alle fremsatte påstande eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller implicitte, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, at der ikke foreligger krænkelse eller for driften af dette websted eller indholdet. BRENDERUP garanterer ikke for eller fremsætter påstande om sikkerheden for dette websted. Du anerkender, at alle sendte oplsyninger kan opsnappes. BRENDERUP garanterer ikke, at webstedet eller serverne, som gør dette websted tilgængeligt, eller at elektronisk kommunikation sendt af brenderup, er fri for virus eller andre skadlige elementer. Alle sådanne fremsatte påstande, garantier og betingelser er udelukket undtagen i den udstrækning, at loven forbyder deres udelukkelse. Denne udelukkelse af implicitte garantier gælder også med hensyn til eventuelle tredjepartswebsteder.
Oplysninger, der offentliggøres på hjemmesiden, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til BRENDERUP produkter, tjenester mv, der ikke er annonceret eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især da disse oplysninger kan ændres, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne referencer indebærer ikke, at BRENDERUP har til hensigt at annoncere sådanne produkter, tjenester mv. I dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få detaljerede oplysninger om de produkter, tjenester osv., Som kan være tilgængelige for dig og til bestilling. BRENDERUP forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, ændre, tilføje og / eller trække ethvert produkt, service mv til enhver tid og uden forudgående varsel.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

I intet tilfælde vil brenderup være ansvarlig for direkte eller indirekte skader, følgeskader, pønale, særlige eller hændelige skader (herunder, uden begrænsninger, for virksomhedens tab af forrretningsmuligheder, kontrakt, indtægter, data, informationer eller forretningsafbrydelse) som følge af, opstået som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette websted eller dets indhold eller i forbindelse med disse vilkår, selv om brenderup er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader. Ud over de betingelser, der er angivet heri, vil brenderup i intet tilfælde være ansvarlig for eventuelle fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre mangler eller ubetimeligheder eller manglende ægthed af oplysningerne på dette websted. Denne ansvarsbegrænsning gælder også med hensyn til eventuelle tredjepartswebsteder.

 

ERKLÆRING OM JURISDIKTION

Dette Websted styres, drives og administreres af BRENDERUP fra virksomhedens kontorer i Sverige. BRENDERUP fremsætter ingen indeståelser for, at materialerne på dette Websted er passende eller tilgængelige til brug andre steder uden for Sverige. Adgang til Webstedet fra områder, hvor indholdet af Webstedet er ulovligt, er forbudt. Hvis du besøger dette Websted fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovene for Kongeriget Sverige er gældende for denne Aftale, uden at der gives gyldighed til bestemmelser om lovkonflikter. Byretten i Stockholm skal have eksklusiv jurisdiktion i første omgang ved enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale.

Dette er blevet opdateret sidste 18 maj 2018.