PRAWIDŁOWE OBCIĄŻENIE PODPOROWE

Postaraj się rozłożyć ładunek jak najbardziej równomiernie, tak aby obciążenie podporowe nie przekraczało obciążenia podanego na głowicy sprzęgającej – zwykle jest to 50–80 kg. Jeżeli obciążenie podporowe będzie zbyt duże lub zbyt małe, może mieć to wpływ na przyczepność, a nawet spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Obciążenie podporowe to siła, na działanie której jest wystawiona kula haka holowniczego pojazdu. Optymalne obciążenie podporowe – zwykle między 50 a 80 kg – podano w instrukcji obsługi, na głowicy sprzęgającej oraz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jak zmierzyć obciążenie podporowe

Można to zrobić, używając miernika obciążenia podporowego albo umieszczając wagę kuchenną pod kołem podporowym przyczepy odłączonej od pojazdu.

Jeżeli obciążenie podporowe jest zbyt małe, przyczepa ma cięższy tył, co może być przyczyną:
• braku stabilności całego zespołu, grożącego drganiami/rozchwianiem
• dłuższej odległości hamowania
• przechylenia reflektorów w dół i skrócenia ich zasięgu
• zmniejszenia przyczepności w samochodach z napędem na tylną oś

Jeżeli obciążenie podporowe jest zbyt duże, przyczepa ma cięższy przód, co może być przyczyną:
• przechylenia reflektorów w górę, powodującego oślepienie innych kierowców
• utrudnień w sterowaniu pojazdem
• niewłaściwej przyczepności w samochodach z napędem na przednią oś

Rozłóż ładunek jak najbardziej równomiernie.

Umieść ciężkie towary bezpośrednio nad osią (parą kół) przyczepy lub nieco przed nią.

Dobrze! Równo rozłożony ładunek zapewnia prawidłowe obciążenie podporowe.

Źle! Nadmierne obciążenie tylnej części przyczepy powoduje, że obciążenie podporowe jest zbyt małe. Zestaw sprzęgowy zostaje wypchnięty w górę i unoszą się tylne koła pojazdu holującego. Stwarza to ryzyko, że przyczepa będzie się chwiać lub kołysać, co może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Źle! Nadmierne obciążenie przedniej części przyczepy skutkuje zbyt dużym obciążeniem podporowym, przez co przednie koła pojazdu holującego tracą przyczepność.