Staramy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju świata poprzez zrównoważony rozwój, który zaspokaja istniejące potrzeby naszych akcjonariuszy, nie zagrażając jednocześnie możliwościom przyszłych pokoleń.

 

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ CZĘSTO DZIELI SIĘ NA TRZY KATEGORIE:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Troska o prawa człowieka w dłuższej perspektywie czasu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EKOLOGICZNY

Oszczędność wspólnych nam zasobów, tak aby wystarczyły również przyszłym pokoleniom.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EKONOMICZNY

Posiadanie stabilnej gospodarki i możliwość długoterminowej komunikacji z klientami, co gwarantuje odpowiedzialność za nasze produkty i gwarancje. 

Wizja grupy Brenderup ma na celu objęcie przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel – wraz z naszymi klientami, dostawcami i innymi stronami w naszym otoczeniu – będziemy podejmować świadome działania w celu zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko. 
Na każdym z naszych obszarów działamy również w celu społecznie zrównoważonego rozwoju.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Grupa Brenderup stale działa z myślą o poprawie i rozwoju wszystkich naszych procesów w firmie. Zarządzamy procesami, ustalamy cele i organizujemy plany działania w celu ich weryfikacji i poprawy. W zakresie zrównoważonego rozwoju wykorzystaliśmy listę aspektów zrównoważonego rozwoju, aby przeanalizować potencjalnie szkodliwe działania. Stale pracujemy nad tym, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

W kolejnych latach zdecydowaliśmy się skoncentrować na poniższych obszarach:
• Zużycie energii
• Zużycie wody
• Utylizacja odpadów
• Użytkowanie środków chemicznych
• Transport wewnętrzny
• Nasza całkowity poziom emisji CO2

Aby pracować nad tymi kwestiami w sposób jak najbardziej efektywny i ustrukturyzowany, nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 2015 (certyfikat jakości) i ISO 14001 2015 (certyfikat ochrony środowiska).

Celem jest zminimalizowanie skutków środowiskowych wynikających z naszej działalności – mówi Johan Hyltse, szef ds. środowiska i jakości. 
To, co robimy, to ciągła weryfikacja ogrzewania, zużycia wody, oświetlenia, transportu wewnętrznego/zewnętrznego i utylizacji odpadów. Próbujemy również znaleźć nowe potencjalne substytuty toksycznych substancji chemicznych.

INTELIGENTNA LOGISTYKA

Cele środowiskowe firmy są weryfikowane co miesiąc. W przypadku jakichkolwiek odchyleń analizujemy je i docieramy do sedna tego, co trzeba zrobić, korygując czasami dotychczasowe cele. Działamy w celu zminimalizowania poziomu emisji CO2 w obszarze transportowym. Aby to osiągnąć, optymalizujemy naszą logistykę poprzez transport zbiorowy i kompresję ilości towarów wchodzących i wychodzących z naszych fabryk. Inteligentniejsze rozwiązania logistyczne i mniej transportu czynią olbrzymią różnicę. Zmniejszyliśmy transport przyczep o 60 procent, dostarczając je zmontowane częściowo, a nie w całości w stalowych skrzyniach. Końcowy montaż odbywa się w pobliżu klienta.

PALIWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Ważnym działaniem, które podjęliśmy, było zwiększenie wykorzystania HVO100 w naszym transporcie zamiast zwykłego oleju napędowego. HVO100 zmniejsza poziom emisji CO2 o 80–90 procent.
Nasze firmowe samochody i pojazdy wewnętrzne (wózki widłowe itd.) pracują w chwili obecnej na mieszance paliwa i HVO100.
Długoterminowym celem jest zmniejszenie naszego poziomu emisji CO2 o 50 procent pomiędzy rokiem 2010 i 2020. Efekt obliczamy na podstawie danych pochodzących z ogrzewania, elektryczności, transportu wewnętrznego i samochodów firmowych.
Już w 2017 roku dane były niższe o 80 procent, zatem jesteśmy na odpowiedniej drodze. Następnym krokiem jest analiza logistyki między nami i naszymi firmami w Europie, co również przynosi wyniki.

KODEKS POSTĘPOWANIA

W ciągu ostatnich lat więcej uwagi i energii poświęca się społecznemu aspektowi zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej firm pracuje dla nas – i chce się przyczynić do – równoprawnej i sprawiedliwej społeczności, która jest dobra dla wszystkich. Bierzemy za to odpowiedzialność poprzez przestrzeganie naszego kodeksu postępowania, który wyjaśnia zasady i politykę, za którymi się opowiadamy. Są one oparte na zasadach inicjatywy ONZ Global Compact dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, środowiska naturalnego i korupcji. Zawiera również nasze ogólne wartości – jak działać i zachowywać się. Nie tylko jako koledzy, ale również w naszych relacjach z klientami, dostawcami i organami władzy.

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY

Duże znaczenie ma dla nas utrzymanie wysokich standardów zarówno w zakresie etyki biznesu, jak i zrównoważonego rozwoju. Kodeks postępowania dostawcy opiera się na powyższych zasadach i wyjaśnia naszym dostawcom nasze oczekiwania. 
- Zachęcamy naszych dostawców do tworzenia własnych kodeksów postępowania opartych na podobnych standardach. Jeśli dostawca nie spełnia naszych oczekiwać zgodnie z kodeksem postępowania dostawcy, staramy się zachęcać do poprawy i regularnych weryfikacji.

ROZWÓJ PRODUKTÓW

Zrównoważony rozwój to powszechna część codziennej pracy. Same produkty są mocne i solidne, co sprawia, że są godne zaufania podczas każdej pogody, przyczepy niemal nie należą do produktów, których się używa i porzuca. Przyczepa, jeśli jest obsługiwana z ostrożnością, pozostaje w dobrym stanie przez dziesiątki lat. Zawsze dążymy do zapewnienia naszym przyczepom długiego okresu eksploatacji. Jednym z naszych wyzwań jest zminimalizowanie wykorzystania materiałów przy jednoczesnym tworzeniu stale solidnej przyczepy. Pragniemy również konstruować przyczepy łatwe do demontażu, dzięki czemu łatwo je przetworzyć na surowce wtórne.
- Nawet podczas opracowywania nowych produktów mamy na uwadze zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest prowadzenie działalności, wpływającej jak najmniej na środowisko naturalne – zarówno w codziennej pracy, jak i na etapie rozwoju produktów.

Tutaj możesz kupić, serwisować lub wyposażyć swoją przyczepę

Nasi dilerzy są autoryzowanymi punktami sprzedaży przeszkolonymi z zakresu naszych produktów. Posiadają dużą wiedzę na temat przyczep oraz powiązanego asortymentu.

Znajdź dilera

Nasze dziedzictwo i historia

Weź udział w naszej historii i kamieniach milowych.

Czytaj więcej