JAK ZABEZPIECZYĆ ŁADUNEK

 • Upewnij się, że przyczepa jest podłączona do Twojego samochodu podczas załadunku
   
 • Ładunek na otwartej przyczepie należy przykryć od góry
   
 • Użyj siatki, aby zabezpieczyć ładunek
   
 • Lub użyj płaskiej osłony, aby zabezpieczyć ładunek
  Cięższe towary muszą być zabezpieczone, aby nie mogły się w żaden sposób przemieszczać..
   
 •  Jeśli zabezpieczasz pasami, przymocuj je do wewnętrznych lub zewnętrznych oczek mocujących. Upewnij się, że pasy są chronione przed ostrymi krawędziami.
   
 •  Nie zapomnij o sile przepływu powietrza wytwarzanej podczas jazdy. Ładunek, który nie jest odpowiednio zabezpieczony, jest niebezpieczny.