Polityka gwarancyjna

Brenderup Group posiada trzyletnią gwarancję,  która wchodzi w życie od pierwszej daty rejestracji i dotyczy tylko nowych przyczep. Brenderup Group odpowiada w ramach gwarancji za błędy, które wystąpiły w momencie dostawy lub które wystąpiły w okresie gwarancyjnym. Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub konstrukcyjnych. Gwarancja nie ogranicza innych uprawnień wynikających z ustawy o zakupach konsumenckich. Gwarancja obowiązuje pomiędzy Sprzedawcą, zwanym Dealerem, a Kupującym. Wszelkie żądania kupującego muszą być zawsze skierowane do Dealera, czyli punktu, w którym dokonano zakupu. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że potwierdzenie odbioru zostało podpisane przez sprzedającego i kupującego oraz, że kupujący dokonał rejestracji produktu online. Paragon/ faktura wraz z wypełnioną instrukcją obsługi/Książką serwisową należy zawsze zachować i przedstawić w przypadku reklamacji gwarancyjnych. Jeżeli kupujący chce zgłosić wadę, należy powiadomić Dealera o roszczeniu niezwłocznie po wykryciu wady. Kopia paragonu/ faktury i wypełniona książka serwisowa będą wymagane przy rozpatrywaniu reklamacji.

 

Brenderup Group nie ponosi odpowiedzialności, w momencie gdy:

 • Przyczepa nie była obsługiwana zgodnie z instrukcjami zawartymi w książce serwisowej przyczepy
 • Przyczepa nie była serwisowana zgodnie z Instrukcją
 • Przyczepa została przebudowana lub zmieniona
 • Przyczepa została przeciążona
 • Przyczepa była narażona na wypadek lub inne czynniki zewnętrzne przyczepa została zaniedbana
 • Naprawa/usługa została wykonana przez warsztat inny niż wyznaczony przez Dealera/Brenderup Group
 • Na przyczepie zamontowane są inne niż Brenderup Group / Części zamienne / akcesoria do transportu
 • Przyczepa była używana z pojazdem innym niż samochód.

 

Za wady gwarancyjne nie są uważane:

 • Normalne użytkowanie
 • Normalne zużycie materiałów eksploatacyjnych
 • Zewnętrzne skutki uszkodzenia solą, nie wpływające na wartość funkcjonalną