• Sprawdź i dokręć śruby kół
  • Sprawdź światła i reflektory
  • Sprawdź głębokość bieżnika opon
  • Zalecane ciśnienie w kole znajduje się na oponie
  • Sprawdź, czy linka zabezpieczająca jest nienaruszona
  • Sprawdź podłogę przyczepy
  • Sprawdź koło podporowe